گزارش DFF در اجلاس جهانی دولت‌ها به 10 روند بزرگی که جهان را در سال 2024 شکل می‌دهند اشاره می‌کند

چاپ در مقیاس نانو، مواد زیستی، هوش مصنوعی قابل توضیح (XAI) و فناوری‌های آب و هوای نسل بعدی از جمله روندهای بالقوه در حال تغییر جهان هستند که در ویرایش دوم گزارش سالانه بنیاد آینده دبی که روز دوشنبه منتشر شد، شناسایی شدند.این گزارش با عنوان «پیمایش ابرروندها که آینده ما را در سال 2024 شکل می دهند» در