اجلاس جهانی دولت ها: ایجاد چارچوبی برای جهانی سالم تر

نوشته مارتا پرز کروزادودبی، 12 فوریه 2024 (وام) - نشست جاری دولت های جهانی (WGS) در دبی، خود را به عنوان یک پلت فرم جهانی برای مقابله با مسائل بهداشتی حیاتی معرفی می کند. در روز اول، تدروس آدهانوم گبریسوس، مدیر کل سازمان بهداشت جهانی، پیامی واضح ارائه کرد: "جهان برای همه گیری بعدی آماده نیست."او هشد