مدیر اجرایی صندوق بین المللی پول: کشورهای عربی به سرمایه گذاری بیشتر در آموزش، مراقبت های بهداشتی و توسعه سیاست های فناوری نیاز دارند

مدیر اجرایی صندوق بین المللی پول: کشورهای عربی به سرمایه گذاری بیشتر در آموزش، مراقبت های بهداشتی و توسعه سیاست های فناوری نیاز دارند
دبی، 12 فوریه 2024 (وام) – دکتر محمود محی الدین، فرستاده ویژه سازمان ملل متحد در تامین مالی توسعه پایدار 2030 و مدیر اجرایی صندوق بین المللی پول گفت: نشانه هایی از بهبود اقتصاد جهانی وجود دارد، البته با نرخ رشد کمتر از میانگین های مطلوب. او افزود که میانگین جهانی رشد مورد انتظار بین 3 تا 3.1 درصد اس