اجماع نقطه عطف امارات متحده عربی چارچوبی تعیین کننده برای همه کشورها می شود تا دمای 1.5 درجه سانتیگراد را در دسترس نگه دارند و اجرای جهانی را تضمین کنند

اجماع نقطه عطف امارات متحده عربی چارچوبی تعیین کننده برای همه کشورها می شود تا دمای 1.5 درجه سانتیگراد را در دسترس نگه دارند و اجرای جهانی را تضمین کنند
دبی، 12 فوریه 2024 (وام) – اجماع ریاست COP28 امارات متحده عربی، مجموعه ای تاریخی از اقدامات که طرحی محکم برای حفظ میانگین افزایش دمای جهانی زیر 1.5 درجه سانتیگراد را مشخص می کند، به نقطه مرجع تعیین کننده برای جاه طلبی جهانی آب و هوا و توسعه پایدار تبدیل شده است.دکتر سلطان بن احمد الجابر، وزیر صنعت و