وزیر اقتصاد دیجیتال اردن: انجمن اجلاس جهانی دولت‌ها فرصتی برای تبادل داستان های موفقیت آمیز است

وزیر اقتصاد دیجیتال اردن: انجمن اجلاس جهانی دولت‌ها فرصتی برای تبادل داستان های موفقیت آمیز است
دبی، 13 فوریه 2024 (وام) -- احمد حننده، وزیر اقتصاد دیجیتال و کارآفرینی پادشاهی هاشمی اردن، اشتیاق دولت اردن برای ارائه خدمات الکترونیکی دولت و حرکت به سمت پرداخت های دیجیتال و همچنین توسعه قابلیت های انسانی برای استفاده موثر از این برنامه های مدرن را برجسته کرد.وی همچنین بر اهمیت ایجاد فضای مناسب ب