دانشمند ارشد هوش مصنوعی در Meta به WGS 2024 می گوید که هوش مصنوعی به این زودی جایگزین انسان نخواهد شد

دانشمند ارشد هوش مصنوعی در Meta به WGS 2024 می گوید که هوش مصنوعی به این زودی جایگزین انسان نخواهد شد
در دومین روز از اجلاس جهانی دولت ها (WGS) 2024، دکتر یان لیکان، برنده جایزه تورینگ، معاون رئیس جمهور و دانشمند ارشد هوش مصنوعی در متا، گفت کههوش مصنوعی (AI) به این زودی جایگزین انسان در مدیریت، تجزیه و تحلیل و رهبری فعالیت‌های اجتماعی-اقتصادی در بخش‌های مختلف تجاری نخواهد شد.در یک جلسه عمومی با عنو