سعید الطایر تحولات جهانی آینده در بخش انرژی را در WGS 2024 برجسته می کند

سعید الطایر تحولات جهانی آینده در بخش انرژی را در WGS 2024 برجسته می کند
دبی، 13 فوریه 2024 (وام) – سعید محمد آل طایر، دکتر و مدیر عامل اداره برق و آب دبی (DEWA)، تاکید کرد که گذار به انرژی های تجدید پذیر پویایی قدرت جهانی را تغییر می دهد.با اشاره به اینکه تبدیل چالش‌های انتقال انرژی به فرصت‌هایی برای دستیابی به گذار سبزتر و توسعه پایدار و انتشار منافع به همه مهم است.الط