مقام صندوق بین‌المللی پول می‌گوید امارات متحده عربی در مواجهه با چالش‌های جهانی انعطاف‌پذیری اقتصادی نشان می‌دهد

مقام صندوق بین‌المللی پول می‌گوید امارات متحده عربی در مواجهه با چالش‌های جهانی انعطاف‌پذیری اقتصادی نشان می‌دهد
دبی، 14 فوریه 2024 (وام) -- جهاد آزور، مدیر بخش خاورمیانه و آسیای مرکزی در صندوق بین المللی پول (IMF)، عملکرد اقتصادی قوی امارات متحده عربی در سال های اخیر را تأیید کرد و بر مدیریت استثنایی آن با چالش های جهانی تأکید کرد.آزور در بیانیه‌ای به خبرگزاری امارات (وام) در اجلاس جهانی دولت‌ها (WGS) گفت:عمل