امارات و هند برای تسریع رشد اقتصاد دیجیتال تفاهم نامه امضا کردند

وزارت سرمایه گذاری امارات متحده عربی و وزارت الکترونیک و فناوری اطلاعات جمهوری هند تفاهم نامه ای امضا کردند.تعیین چارچوبی برای گسترش همکاری سرمایه گذاری دوجانبه در بخش زیرساخت دیجیتال، با تاکید ویژه بر پروژه های مرکز داده در هند.این یادداشت گامی مهم در جهت توسعه فرصت ها در زیرساخت های دیجیتال و هوش