اجلاس جهانی دولت ها 2024: داوود الحجری بر محورهای کلیدی تأثیرگذار بر «شهرهای فرصت»، نقش جوانان در شکل‌دهی آینده تأکید می‌کند

اجلاس جهانی دولت ها 2024: داوود الحجری بر محورهای کلیدی تأثیرگذار بر «شهرهای فرصت»، نقش جوانان در شکل‌دهی آینده تأکید می‌کند
دبی، 14 فوریه 2024 (وام) -- داوود الحجری، مدیرکل شهرداری دبی، محورهای کلیدی شهرهای فرصت و اینکه چگونه به عنوان پایه ای برای شکل دادن به شهرهای آینده عمل می کنند، بررسی کرد. در سخنرانی اصلی خود در جلسه "شهرهای فرصت" در اجلاس جهانی دولت ها (WGS) 2024 که در دبی برگزار شد.الحجری تاکید کرد که چگونه دولت