از بحران ها تا فرصت ها: گزارش موضوعات اجلاس جهانی دولت ها در مورد "8 تحول

از بحران ها تا فرصت ها: گزارش موضوعات اجلاس جهانی دولت ها  در مورد
دبی، 14 فوریه 2024 (وام) – رهبران دولت امروز با چالش های استراتژیک بی شماری روبرو هستند که هر کدام خطرات و فرصت هایی را به همراه دارند. و همه آنها نیاز به اقدام فوری و عمدی دارند. پاسخ‌های فعال و اولیه به دولت‌ها یک دست برتر استراتژیک ارائه می‌دهد، که انعطاف‌پذیری ملی را تقویت می‌کند و باعث پیشرفت د