دبیرکل جایزه انجمن جهانی برندگان: موضوعات اجلاس جهانی دولت ها ستود

دبیرکل جایزه انجمن جهانی برندگان: موضوعات اجلاس جهانی دولت ها ستود
دبی، 14 فوریه 2024 (وام) وانگ هو، دبیر کل انجمن جهانی برندگان جایزه (WLA)، موضوعات اجلاس جهانی دولت ها (WGS) 2024 را با هدف شکل دادن به آینده ای بهتر برای بشریت ستود.وانگ هو تحسین خود را از سازمان عالی ابراز کرد و در حاشیه این اجلاس به خبرگزاری امارات (وام) اظهار داشت که دبی به دلیل میزبانی از مجامع