لهستان امیدوار است که نشست WTO در امارات به بازسازی اعتماد در روابط اقتصادی جهانی کمک کند

لهستان امیدوار است که نشست WTO در امارات به بازسازی اعتماد در روابط اقتصادی جهانی کمک کند
توسط بینسال عبدالقادرابوظبی، 15 فوریه 2024 (وام) – یاچک تامچاک، معاون وزیر توسعه و فناوری لهستان، به خبرگزاری امارات (وام) گفت: لهستان امیدوار است سیزدهمین کنفرانس وزیران سازمان تجارت جهانی (MC13) در ابوظبی در اواخر این ماه به بازسازی اعتماد در روابط اقتصادی بین المللی کمک کند.مهم‌ترین چالشی که اکنو