فرودگاه بین المللی دبی با 87 میلیون مهمان در سال 2023 به اهداف خود می رسد که 31.7 درصد نسبت به سال قبل رشد داشته است

فرودگاه بین المللی دبی با 87 میلیون مهمان در سال 2023 به اهداف خود می رسد که 31.7 درصد نسبت به سال قبل رشد داشته است
دبی بین‌المللی (DXB) با استقبال از 87 میلیون مهمان در ترافیک سالانه در سال 2023، یک سال رکوردشکنی از دستاوردها و رشد فوق‌العاده را به پایان رساند که نه تنها از پیش‌بینی سالانه خود فرودگاه‌های دبی بلکه از سطح ترافیک قبل از همه‌گیری نیز فراتر رفت. این عملکرد فوق‌العاده نشان‌دهنده تکمیل موفقیت‌آمیز و