گروه KEZAD قرارداد اجاره ای را با APT برای کارخانه تولید قطعات آلومینیومی خودرو امضا کرد

گروه KEZAD قرارداد اجاره ای را با APT برای کارخانه تولید قطعات آلومینیومی خودرو امضا کرد
مناطق اقتصادی خلیفه ابوظبی (گروه KEZAD)، بزرگترین اپراتور مناطق اقتصادی یکپارچه و هدفمند، و شرکت تابعه گروه الغریر، Automotive Precision Technology (APT) امروز از امضای قرارداد اجاره برای یک مرکز تولید قطعات آلومینیومی خودرو خبر دادند.مرکز تولید پیشرفته 30000 متر مربعی برای APT در KEZAD از نظر استرا