شهرداری العین با بزرگترین دسته گل های طبیعی وارد رکوردهای جهانی گینس شد

شهرداری العین با بزرگترین دسته گل های طبیعی وارد رکوردهای جهانی گینس شد
العین ، 19 فوریه 2024 (وام) - شهرداری العین رکورد جدیدی در گینس برای بزرگترین دسته گل طبیعی جهان به دست آورد که در جشنواره گل العین که تا 14 مارس 2024 ادامه دارد به نمایش گذاشته شده است.شهرداری یک گل آرایی عظیم ایجاد کرد که 49 متر را پوشانده بود و بیش از 7000 شکوفه از انواع مختلف داشت که ارتفاع آن ه