وزارت اقتصاد از شرکت ها می خواهد که فورا به قیمت های قبلی مصالح ساختمانی بازگردند

وزارت اقتصاد از شرکت ها می خواهد که فورا به قیمت های قبلی مصالح ساختمانی بازگردند
با توجه به بخشنامه هیئت وزیران امارات مبنی بر به تعویق انداختن تصمیم گیری در مورد وزن و ابعاد خودروهای سنگین، وزارت اقتصاد از شرکت ها خواسته تا به قیمت های قبلی مصالح ساختمانی بازگردند و هشدار داده است که اقدامات قاطعی برای جلوگیری از افزایش قیمت ها انجام خواهد داد. این وزارتخانه هشدار داد که اقدام