حمدان بن محمد دستور تأسیس باشگاه ثوخر جدید را برای سالمندان در منطقه الخوانیج دبی صادر کرد

حمدان بن محمد دستور تأسیس باشگاه ثوخر جدید را برای سالمندان در منطقه الخوانیج دبی صادر کرد
دبی، 20 فوریه 2024 (وام) --جناب شیخ حمدان بن محمد بن راشد آل مکتوم، ولیعهد دبی، رئیس شورای اجرایی دبی، و رئیس کمیته عالی توسعه و امور شهروندان دبی، دستور تأسیس باشگاه ثوخر جدید را برای سالمندان در منطقه الخوانیج دبی صادر کرد. این باشگاه به عنوان یک مرکز اجتماعی طراحی شده برای ارتقای رفاه و کیفیت زند