نهیان بن مبارک کنفرانس بین المللی گفتگوی تمدن ها و مدارا را در ابوظبی افتتاح کرد

نهیان بن مبارک کنفرانس بین المللی گفتگوی تمدن ها و مدارا را در ابوظبی افتتاح کرد
ابوظبی، 20 فوریه 2024 (وام) – شیخ نهیان بن مبارک آل نهیان، وزیر مدارا و همزیستی، بر اهمیت برگزاری کنفرانس بین المللی گفتگوی تمدن ها و مدارا (IDCT) که از 20 تا 22 فوریه برگزار می شود، تاکید کرد.در زمانی که جهان شاهد درگیری ها و رویدادهای ناگوار است که افزایش آگاهی نسبت به نیاز مبرم به گسترش امید و خو