وزیر فنلاند: WTO برای تجارت سبز برای کمک به دستیابی به اهداف آب و هوایی ضروری است

وزیر فنلاند: WTO برای تجارت سبز برای کمک به دستیابی به اهداف آب و هوایی ضروری است
توسط بینسال عبدالقادرابوظبی، 26 فوریه 2024 (وام) --ویل تاویو، وزیر تجارت خارجی و توسعه فنلاند به خبرگزاری امارات (وام) گفت که سازمان تجارت جهانی (WTO) نقش مهمی در تقویت تجارت کالاها و خدمات زیست محیطی دارد که به کشورهای جهان در دستیابی به اهداف اقلیمی خود کمک می کند. وی در مصاحبه ای در جریان سیزدهمی