رئیس سازمان تجارت جهانی خواستار همکاری در کنفرانس وزیران در میان چالش‌های جهانی شد

رئیس سازمان تجارت جهانی خواستار همکاری در کنفرانس وزیران در میان چالش‌های جهانی شد
رئیس سازمان تجارت جهانی (WTO) روز دوشنبه با تاکید بر اهمیت تجارت در مقابله با چالش‌های جهانی، از کشورهای عضو خواست در کنفرانس وزیران در حال انجام همکاری و نتایج ملموس ارائه کنند.در افتتاحیه سیزدهمین کنفرانس وزیران سازمان تجارت جهانی (MC13) در ابوظبی، نگوزی اوکونجو-ایویلا، مدیر کل، وضعیت پیچیده جهان