معاون نخست وزیر فیجی: نتیجه سیزدهمین کنفرانس وزیران پایداری ذخایر ماهی اقیانوس آرام را تضمین می کند

معاون نخست وزیر فیجی: نتیجه سیزدهمین کنفرانس وزیران پایداری ذخایر ماهی اقیانوس آرام را تضمین می کند
ابوظبی، 26 فوریه 2024 (وام) –  Manoa Kamikamica، معاون نخست وزیر، وزیر تجارت، تعاون، شرکت های کوچک و متوسط و ارتباطات جمهوری فیجی گفت: موضوع اصلی که او امیدوار است در سیزدهمین کنفرانس وزیران سازمان تجارت جهانی (MC13) در ابوظبی حل شود، توافقنامه یارانه های شیلات است.مانوآ در روز اول MC13 به خبرگزاری