کومور و تیمور شرقی در سیزدهمین کنفرانس وزیران در ابوظبی رسما به سازمان تجارت جهانی پیوستند

کومور و تیمور شرقی در سیزدهمین کنفرانس وزیران در ابوظبی رسما به سازمان تجارت جهانی پیوستند
ابوظبی، 26 فوریه 2024 (وام) -- کومور و تیمور شرقی در مراسمی در ابوظبی امروز رسماً به سازمان تجارت جهانی (WTO) پیوستند و به 165 امین و 166 امین عضو سازمان ناظر بر تجارت جهانی و اولین کشورهای جدیدی تبدیل شدند که از سال 2016 به این سازمان می پیوندند.افزایش تعداد کشورهای کمتر توسعه یافته طبق تعریف سازما