شهر بین المللی بشردوستانه در سال 2023 به سود خالص 32.95 میلیارد درهم دست یافته است

شهر بین المللی بشردوستانه در سال 2023 به سود خالص 32.95 میلیارد درهم دست یافته است
شرکت هولدینگ بین‌المللی (IHC)، کنگلومرای متنوع جهانی مستقر در ابوظبی، نتایج مالی خود را برای سال منتهی به 31 دسامبر 2023 اعلام کرد که نشان‌دهنده سال قابل توجه رشد تحول‌آفرین، تعالی عملیاتی، دستاوردهای پایداری و عملکرد مالی درخشان است.شیخ طحنون بن زاید آل نهیان، رئیس IHC، گفت: «IHC یک سال رشد متحول ک