احمد الصائغ با وزیر دولت برای امور خارجه ژاپن دیدار کرد

احمد الصائغ با وزیر دولت برای امور خارجه ژاپن دیدار کرد
ابوظبی، 27 فوریه 2024 (وام) -- احمد علی الصائغ وزیردولت در حاشیه سیزدهمین کنفرانس وزیران سازمان تجارت جهانی که در ابوظبی در حال برگزاری است با TSUJI Kiyoto وزیر امور خارجه ژاپن دیدار و گفتگو کرد.در این دیدار دو طرف در مورد همکاری های اقتصادی و تجاری و ادامه پیشرفت روابط نزدیک بین دو کشور و همچنین را