بیانیه وزیران در MC13 اقدامات مشخص برای مقابله با آلودگی پلاستیکی را تشریح می کند

بیانیه وزیران منتشر شده توسط شش هماهنگ کننده گفتگو در مورد آلودگی پلاستیک و تجارت پلاستیک پایدار از نظر زیست محیطی (DPP) - استرالیا، باربادوس، چین، اکوادور، فیجی و مراکش - سه شنبه 27 فوریه در سیزدهمین کنفرانس وزیران (MC13)اقدامات مرتبط با تجارت برای رسیدگی به اثرات زیست محیطی، بهداشتی و اقتصادی آلو