ابتکار تجارت و پایداری زیست محیطی مسیر رسیدن به نتایج ملموس را توسط MC14 ترسیم می کند

ابوظبی، 27 فوریه 2024 (وام) – در سیزدهمین کنفرانس وزیران (MC13)، هفتاد و شش عضو سازمان تجارت جهانی که در بحث های ساختاری پایداری تجارت و محیط زیست (TESSD) شرکت کردند، بسته ای از اسناد نتیجه را معرفی کردند که پیشرفت های حاصل از MC12 را برجسته می کند و اقدامات آتی در سیاست تجاری را مشخص می کند. با تکی