عبدالله الحامد ریاست جلسه شورای رسانه ای امارات را بر عهده دارد. نقشه راه قانونگذاری و سیاستی برای بخش رسانه امارات متحده عربی را تصویب می کند

عبدالله الحامد ریاست جلسه شورای رسانه ای امارات را بر عهده دارد. نقشه راه قانونگذاری و سیاستی برای بخش رسانه امارات متحده عربی را تصویب می کند
دبی، 28 فوریه 2024 (وام) --جناب شیخ عبدالله بن محمد آل حامد، رئیس شورای رسانه ای امارات، ریاست جلسه هیئت مدیره را بر عهده داشت که طی آن نقشه یکپارچه سیاست ها و قوانین تنظیم کننده بخش رسانه در کشور تصویب شد.در این دیدار، جناب تاکید کرد که یکپارچه سازی تلاش های ملی و ایجاد مشارکت با نهادهای مختلف رسان