ویرایش سوم Investopia جریان های سرمایه گذاری را در بخش های جدید اقتصادی تحریک می کند

ویرایش سوم Investopia جریان های سرمایه گذاری را در بخش های جدید اقتصادی تحریک می کند
ابوظبی، 28 فوریه 2024 (وام) -- سومین نسخه Investopia  امروز در ابوظبی، پایتخت امارات متحده عربی با موضوع مرزهای اقتصادی در حال ظهور افتتاح شد:سرمایه‌گذاری در بخش‌های رشد اقتصاد جدید، گردهم‌آوری رهبران برجسته تجاری و دولتی محلی و جهانی، سرمایه‌گذاران، سیاست‌گذاران، اقتصاددانان، کارآفرینان و نمایندگان