هوش انرژی، ادنوک را به عنوان برترین سرمایه گذار شرکت ملی نفت در راه حل های کم کربن، پنجمین بزرگ در صنعت در سال 2023 به رسمیت می شناسد

هوش انرژی، ادنوک را به عنوان برترین سرمایه گذار شرکت ملی نفت در راه حل های کم کربن، پنجمین بزرگ در صنعت در سال 2023 به رسمیت می شناسد
ابوظبی، 28 فوریه 2024 (وام) –  گزارش صنعت معتبر توسط هوش انرژی، ادنوک به عنوان برترین سرمایه گذار شرکت ملی نفت (NOC) در راه حل های کم کربن و پنجمین سرمایه گذار بزرگ در صنعت جهانی در سال 2023 شناخته است.این گزارش با عنوان «ردیاب سرمایه‌گذاری کم کربن: تغییر مخارج شرکتی»، سرمایه‌گذاری‌های اعلام‌شده با