سوئیس از چندجانبه در سازمان تجارت جهانی حمایت می کند تا سرمایه گذاری های جهانی و اقدامات اقلیمی را هدایت کند

سوئیس از چندجانبه در سازمان تجارت جهانی حمایت می کند تا سرمایه گذاری های جهانی و اقدامات اقلیمی را هدایت کند
توسط بینسال عبدالقادرابوظبی، 1 مارس 2024 (وام) -- به گفته هلن بودلیگر آرتیدا، رئیس دبیرخانه امور اقتصادی کشور (SECO)، سوئیس از ابتکارات چندجانبه در سازمان تجارت جهانی (WTO) به دلیل نقش مهم آنها در هدایت سرمایه گذاری های جهانی و اقدامات اقلیمی حمایت می کند.او در سیزدهمین کنفرانس وزیران سازمان تجارت ج