صندوق اوپک 150 میلیون دلار برای ترویج اقدامات اقلیمی در کلمبیا فراهم می کند

صندوق اوپک 150 میلیون دلار برای ترویج اقدامات اقلیمی در کلمبیا فراهم می کند
صندوق توسعه بین‌المللی اوپک (صندوق اوپک) با یک وام 150 میلیون دلاری مبتنی بر سیاست، «سیاست اقدام اقلیمی و برنامه انتقال انرژی» کلمبیا را تأمین مالی می‌کند. هدف این برنامه تقویت فرصت های اقتصادی مبتنی بر استفاده پایدار از منابع طبیعی، توسعه مدل های اقتصاد دایره ای و ترویج انتقال انرژی است.عبدالحمید ا