صندوق پول عرب نشست «شبکه عربی برای تأمین مالی سبز و پایدار» را در ابوظبی برگزار کرد

صندوق پول عرب نشست «شبکه عربی برای تأمین مالی سبز و پایدار» را در ابوظبی برگزار کرد
ابوظبی، 4 مارس 2024 (وام) -- صندوق پول عرب (AMF) سومین نشست شبکه مالی سبز و پایدار عربی (AgreFin) را امروز در مقر خود در ابوظبی آغاز کرد.هدف این نشست دو روزه تقویت شیوه های تامین مالی سبز و پایدار در سراسر جهان عرب است.اهداف اصلی این نشست شامل پیشبرد شیوه های تامین مالی سبز، کمک به کشورهای عضو در هم