نمایشگاه بین المللی قایق دبی شهرت شهر را به عنوان مرکز گردشگری برای تجارت دریایی تقویت می کند

نمایشگاه بین المللی قایق دبی شهرت شهر را به عنوان مرکز گردشگری برای تجارت دریایی تقویت می کند
دبی، 4 مارس 2024 (وام) -- نمایشگاه بین المللی قایق دبی پس از یک هفته بسیار موفق با فروش قایق های با ارزش، بحث های مهم در مورد تحولات صنعت، توافقات پیشگامانه و مشارکت هایی که آینده جهان قایق رانی را شکل می دهند، به پایان رسید.نمایشگاه، که در روز یکشنبه به پایان رسید، به عنوان یکی از تأثیرگذارترین نما