شورای امنیت سایبری امارات "کمپین ملی برای امنیت سایبری" راه اندازی کرد

شورای امنیت سایبری امارات
شورای امنیت سایبری امارات متحده عربی "کمپین ملی برای امنیت سایبری" را راه اندازی کرد، یک کمپین آگاهی بخشی که نهادهای دولتی و خصوصی را هدف قرار می دهد.و همچنین تمامی اعضای جامعه، با هدف افزایش آگاهی عمومی نسبت به تهدیدات ناشی از فضای باز سایبری و راه های مختلف محافظت در برابر حملات سایبری.این کمپین خ