بیمارستان صحرایی اماراتی در چاد از زمان افتتاح بیش از 18850 بیمار را درمان می کند

بیمارستان صحرایی اماراتی در چاد از زمان افتتاح بیش از 18850 بیمار را درمان می کند
امجاراس، 5 مارس 2024 (وام) – پناهندگان سودانی در چاد، همراه با اعضای جامعه محلی در شهر امجاراس، همچنان به بیمارستان صحرایی اماراتی در امجارس هجوم می‌آورند تا به دنبال خدمات پزشکی باشند.از زمان افتتاح در 9 ژوئیه 2022، این بیمارستان بیش از 18854 مورد شامل کودکان، سالمندان، مردان و زنان از پناهندگان سو