بازار جهانی ابوظبی جایگاه ابوظبی را به عنوان سریع ترین رشد IFC در منطقه برای دومین سال متوالی تضمین می کند

بازار جهانی ابوظبی جایگاه ابوظبی را به عنوان سریع ترین رشد IFC در منطقه برای دومین سال متوالی تضمین می کند
ابوظبی، 6 مارس 2024 (وام) – بازار جهانی ابوظبی (ADGM)، سال 2023 را به عنوان سال موفقیت برای مرکز مالی بین المللی پایتخت امارات اعلام کرده است. برجسته کردن عملکرد خود به عنوان سریعترین مرکز مالی در منطقه برای دو سال متوالی و ظهور ابوظبی به عنوان یک مرکز مالی شناخته شده جهانی.ADGM شروع قدرتمندی برای س