وزارت اقتصاد برای تقویت مقررات قیمت گذاری، حمایت از حقوق مصرف کننده در ماه رمضان 2024

وزارت اقتصاد برای تقویت مقررات قیمت گذاری، حمایت از حقوق مصرف کننده در ماه رمضان 2024
وزارت اقتصاد برنامه خود را برای تقویت نظارت بر قیمت محصولات و خدمات در بازارهای کشور در ماه مبارک رمضان تشریح کرد.در یک نشست خبری که در دفتر مرکزی این وزارتخانه در دبی برگزار شد، هدف حفاظت از حقوق مصرف‌کننده در یک اکوسیستم مصرف‌کننده جامع و پیشرو است که با استانداردهای جهانی همراستا باشد، بنابراین ر