خانم فاطمه روز جهانی زن را به زنان امارات متحده عربی و سراسر جهان تبریک می گوید

خانم فاطمه روز جهانی زن را به زنان امارات متحده عربی و سراسر جهان تبریک می گوید
ابوظبی، 7 مارس 2024 (وام) – خانم فاطمه بنت مبارک، مادر ملت، رئیس اتحادیه عمومی زنان (GWU)، رئیس شورای عالی مادران و کودکی، و رئیس عالی بنیاد توسعه خانواده (FDF)، فردا روز جهانی زن را به زنان امارات و سراسر جهان تبریک گفت و برای آنان موفقیت و رهبری بیشتر آرزو کرد. IWD که هر ساله در 8 مارس برگزار می ش