مدرسه کدنویسی ابوظبی جوامع جهانی را توانمند می کند

مدرسه کدنویسی ابوظبی جوامع جهانی را توانمند می کند
توسط بینسال عبدالقادرابوظبی، 11 مارس 2024 (وام) - 42 ابوظبی، مدرسه کدنویسی پایتخت امارات متحده عربی که کدنویسان اماراتی و خارجی را برای پشتیبانی از تحول دیجیتال امارات آموزش می‌دهد، همچنین در خدمت یک هدف جهانی است.مارکوس مولر هابیگ، مدیر عامل موقت مدرسه، به خبرگزاری امارات (وام) گفت که این مدرسه با