شنبه 10 دسامبر 2022 - 12:20:30 صبح
اقتصاد
2022 Dec 08 Thu, 06:55:00 pm

محمد بن راشد بودجه عمومی دولت دبی برای چرخه مالی 2023-2025 را با هزینه 205 میلیارد درهم تصویب کرد

دبی، 8 دسامبر 2022 (وام) -- اعلیحضرت شیخ محمد بن راشد آل مکتوم، معاون رئیس جمهور و نخست وزیر امارات، به عنوان حاکم دبی، بودجه عمومی دولت دبی را برای چرخه مالی تصویب کرد. 2023-2025، با کل هزینه های 205 میلیارد درهم. این بودجه آرزوهای دبی را برآورده می کند و عزم آن را برای ادامه توسعه و تحریک کارآفرینی، جذب سرمایه گذاری خارجی بیشتر، ارتقای رفاه اجتماعی و تحکیم موقعیت امارات به عنوان سرزمین فرصت ها و نوآوری ها تایید می کند. برنامه مالی...