سه شنبه 29 سپتامبر 2020 - 8:58:22 صبح
جهان
2020 Sep 25 Fri, 10:46:46 pm

امارات متحده عربی برای عضویت در شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی مجدداً انتخاب شد

وینا ، 25 سپتامبر ، 2020 (وام) - امارات متحده عربی برای کنفرانس عمومی سالانه آژانس امسال برای دوره 2020 تا 2022 به عضویت هیئت مدیره آژانس بین المللی انرژی اتمی ، آژانس انرژی هسته ای بین المللی ، انتخاب شده است. یک مقام ارشد امارات گفت: این اقدام نشان دهنده اعتماد جامعه بین المللی به نقش سازنده امارات در ماموریت و مأموریت سازمان مستقر در وین است. امارات قبلاً این کرسی را از سال 2016 تا 2018 ، از 2013 تا 2015 و از...