سه شنبه 29 سپتامبر 2020 - 9:13:03 صبح

دفتر یونوسا در ابوظبی برای ایجاد بانک اطلاعاتی راه حل های فضایی برای اهداف توسعه پایداری سازمان ملل


نویسنده: بنسال عبد القادر؛ 29جولای2020 ( وام )_مقرر است که دفتر پروژه وابسته به دفتر سازمان ملل متحد برای امور فضا شناخته شده به نام UNOOSA( یونوسا )، در ابوظبی بعد از این سال باز می شود، با توجه به توسعه یک پایگاه داده از راه حل های مبتنی بر فضای برای کمک به توسعه دستیابی به اهداف توسعه پایدار سازمان ملل متحد است.

هر یک از 17 SDG ( اهداف توسعه پایداری 17) به عنوان بخشی از تلاشها برای استفاده از فضای پایداری روی زمین ، مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته و با فعالیتهای فضایی مرتبط است.

سیمونیتا دی بیبو مدیر دفتر یونوسا به خبرگزاری امارات وام در گفتگو توسط سکایب از وین گفت " دفتر اصلی ما در وین به طور مداومی به آن را انجام می دهد.

وی درادامه گفت " ما به عنوان یك قطب جهانی جدید برای ترویج پیشرفت بین المللی در زمینه پایداری فضا برای موضوعات توسعه ، دفتر در ابوظبی به ما این امکان را می دهد كه با ایجاد همه ی راه حل ها و بهترین راه حل ها كه به اهداف توسعه پایداری نیز مربوط است یك پایگاه داده ایجاد كنیم وی خاطر نشان کرد که دفتر ابوظبی اولین دفتر یونوسا در خاورمیانه خواهد بود که در حال حاضر UNOOSA دارای سه دفتر است ، وین (اتریش) ، بن (آلمان) و پکن (چین). اگرچه قرار بود دفتر جدید در اکتبر امسال افتتاح شود ، محدودیت سفر و تدارکات به دلیل وضعیت فعلی بهداشت جهانی باعث تأخیر خواهد شد.

وی به اکتشاف مریخ و رابطه احتمالی آن با پایداری روی زمین اشاره کرد؛ گفت " برای رفتن به مریخ ، شما باید تعداد مشخصی از راه حلهای فن آوری را توسعه دهید ، که می تواند بر روی زمین تأثیر بگذارد.

بنابراین این نوع فعالیت ها بخشی از نمونه کارها دفتر در ابوظبی خواهد بود.

وی گفت که بخش مهم این است که آنها این کار را برای خودشان انجام نمی دهند بلکه برای منطقه و کل جهان هستند.

وام/ نعمه سمیر.

http://www.wam.ae/en/details/1395302858997

WAM/Persian