پنجشنبه 02 دسامبر 2021 - 2:05:34 بعد از ظهر

کنفدراسیون فوتبال آسیا از اتحادیه فوتبال امارات برای مجموعه های آزمایش کوفید-19 قدردانی می کند


دبی_ 10 اکتبر 2020 ( وام )_ کنفدراسیون فوتبال آسیا از اتحادیه فوتبال امارات متحده عربی برای ارسال بسته تست کوفید-19 به شش اتحادیه عضو ، به عنوان بخشی از اولین دوره ابتکار عمل امارات متحده عربی برای رساندن کمک پزشکی به انجمن های فوتبال منتخب در آسیا قدردانی کرده است.

کنفدراسیون فوتبال اسیا تأیید کرد که ابتکار اتحادیه فوتبال امارات متحده عربی پیام های نجیبانه ای را به همراه دارد و اصول همبستگی و همکاری بشردوستانه بین انجمن های عضو را گسترش می دهد مسولان کنفدراسیون فوتبال اسیا گفتند که این ابتکار عمل برای امارات عجیب نیست ، امری که به تلاشها و ابتکارات بشردوستانه خود در سراسر جهان مشهور است.

جالب ذکر اینکه انها در حال هماهنگی با مقامات امارات متحده عربی برای راه اندازی مرحله دوم کمک پزشکی است.

وام/ نعمه سمیر.

http://www.wam.ae/en/details/1395302876141

WAM/Persian