چهارشنبه 25 می 2022 - 7:54:22 صبح

هلال احمر امارات و کمیته صلیب سرخ بین المللی کارگاه آموزشی حقوق بشردوستانه بین المللی را برگزار می کنند


ابوظبی_ 18 اکتبر 2020 ( وام )_ هلال احمر امارات کارگاهی در زمینه اصول حقوق بشردوستانه بین المللی با همکاری کمیته صلیب سرخ بین المللی ترتیب داده است.

این کارگاه سه روزه ، که کارمندان و داوطلبان هلال احمر امارات در آن شرکت داشتند از طریق ویدئو کنفرانس برگزار شد و مقالات ارائه شده توسط هلال احمر امارات و کمیته سرخ بین المللی در مورد حقوق بشردوستانه بین المللی منابع و اصول اصلی آن بررسی شد.

سخنرانان این کارگاه ، در میان موضوعات دیگر ، در مورد نقش کمیسیون ملی حقوق بشردوستانه بین المللی امارات و کارهای مربوط به کمیته های هلال احمر امارات و کمیته صلیب سرخ بین المللی بحث کردند.

فهد عبدالرحمن بن سلطان ، معاون دبیرکل هلال احمر امارات در امور توسعه و همکاری های بین المللی گفت که بهبود دانش داوطلبان و کارمندان شاغل در بخش بشردوستانه از اصول و قواعد حقوق بشردوستانه بین المللی برای انجام مأموریت های میدانی آنها اساسی است به ویژه به عنوان جهان در حال حاضر با افزایش بحران ها و درگیری های مسلحانه روبرو است وی افزود که تهیه کادرهای ملی واجد شرایط و کاملاً آموزش دیده در این بخش اصلی یکی از اهداف آنها استو خاطرنشان کرد که آنها به برگزاری برنامه های آموزشی مشابه ادامه خواهند داد.

صوفی باربی رئیس مأموریت کمیته بین المللی صلیب سرخ در امارات متحده عربی گفت که این کارگاه به عنوان بخشی از همکاری های مداوم بین کمیته بین المللی حقوق مدنی و هلال احمر امارات در زمینه ارتقا حقوق بین الملل بشردوستانه برگزار می شود.

وام/ نعمه سمیر.

http://www.wam.ae/en/details/1395302878288

WAM/Persian