پنجشنبه 27 ژانویه 2022 - 10:19:55 بعد از ظهر

دولت مهلت تخفیف ویزا را تا پایان سال تمدید می کند


ابوظبی_ 17 نوامبر 2020 ( وام )_ مرجع هویت و تابعیت فدرال تصمیمی برای تمدید مهلت معافیت برای "همه متخلفان" قانون ورود و اقامت خارجی ها تا 31 دسامبر 2020 صادر کرد.

این تمدید برای کسانی است که قبل از اول مارس 2020 قانون ورود و اقامت خارجی ها را نقض کرده اند و مشروط بر اینکه از کشور خارج شوند از کلیه جریمه ها از جمله کارت های شناسایی ملی معاف خواهند شد.

سرلشکر سعید راکان الرشیدی مدیرکل امور خارجه و بنادر در مرجع هویت و تابعیت فدرال گفت که تمدید مهلت برای اجازه دادن به متخلفان برای تنظیم وضعیت خود در کشور قبل از پایان سال است.

وام/ نعمه سمیر.

http://wam.ae/en/details/1395302887218

WAM/Persian