پنجشنبه 27 ژانویه 2022 - 9:21:59 بعد از ظهر

حاکم شارجه: داوطلب شدن یک ارزش نجیب انسانی محسوب می شود


شارجه_ 5 دسامبر 2020 ( وام )_ به مناسبت روز جهانی داوطلب که در 5 دسامبر هر سال مشاهده می شود ، جناب آقای دکتر شیخ سلطان بن محمد القاسمی عضو شورای عالی و حاکم شارجه تأیید کردند که داوطلبی یک ارزش انسانی نجیب محسوب می شود و یک خزانه مهم است.

مفهوم داوطلب شدن گسترش یافته است و دیگر فقط با کار خیرخواهانه و کمک رسانی ارتباط ندارد ، بلکه شامل همه نیازهای جامعه می شود امارات متحده عربی از اوایل اهمیت این حوزه بشردوستانه آگاه شد و قوانین لازم را برای ساماندهی آن تهیه کرد حاکم شارجه افزود که کار داوطلبانه بخش عمده ای از مردم کشور را به خود مشغول کرده و به عنوان یک روش زندگی برای آنها تبدیل شده است ، و این از طریق کمک های آنها و کمک های جامعه در شرایط و موقعیت های مختلف مشهود است.

وام/ نعمه سمیر.

http://www.wam.ae/en/details/1395302892615

WAM/Persian