دوشنبه 10 می 2021 - 12:23:54 بعد از ظهر

تزریق 30.430 دوز کوفید-19 طی 24 ساعت گذشته


ابوظبی_11 آوریل 2021 ( وام )_ وزارت بهداشت و پیشگیری اعلام کرده است که 30.430 دوز واکسن کوفید-19در 24 ساعت گذشته تزریق شده است تعداد کل دوزهای ارائه شده تا به امروز برابر با 9.005.444 با میزان توزیع واکسن 91.05 دوز در هر 100 نفر است.

جالب ذکر اینکه این اقدامات مطابق با برنامه وزارتخانه برای تهیه واکسن کوفید-19 به همه افراد جامعه و تلاش برای رسیدن به مصونیت اکتسابی ناشی از واکسیناسیون است که به کاهش تعداد موارد و کنترل ویروس کوفید-19 کمک می کند.

وام/ نعمه سمیر http://wam.ae/en/details/1395302926261

WAM/Persian