جمعه 31 مارس 2023 - 10:59:24 صبح

وزارت بهداشت و وپیشگیری: تزریق 33.792 واکسن کوفید-19 طی 24 ساعت گذشته


ابوظبی_31 دسامبر 2021 ( وام )_ وزارت بهداشت و پیشگیری اعلام کرده است که 32.792 واکسن کوفید-19در 24 ساعت گذشته تزریق شده است تعداد کل دوزهای ارائه شده تا به امروز برابر22.643.4961 با میزان توزیع واکسن228.94 دوز در هر 100 نفر است. جالب ذکر اینکه این اقدامات مطابق با برنامه وزارتخانه برای تهیه واکسن کوفید-19 به همه افراد جامعه و تلاش برای رسیدن به مصونیت اکتسابی ناشی از واکسیناسیون است که به کاهش تعداد موارد و کنترل ویروس کوفید-19 کمک می کند.

وام/ نعمه سمیر https://wam.ae/en/details/1395303007588

WAM/Persian