13432 دوز واکسن کووید-19 در 24 ساعت گذشته تزریق شده است

13432 دوز واکسن کووید-19 در 24 ساعت گذشته تزریق شده است

ابوظبی، 14 ژانویه 2022 (وام) - وزارت بهداشت و پیشگیری از تزریق 13432 دوز واکسن کووید-19 در 24 ساعت گذشته خبر داد. تعداد کل دوزهای ارائه شده تا به امروز 23,010,966 با نرخ توزیع واکسن 232.66 دوز در هر 100 نفر است.

این در راستای برنامه وزارتخانه برای ارائه واکسن کووید-19 به همه اعضای جامعه و تلاش برای دستیابی به مصونیت اکتسابی ناشی از واکسیناسیون است که به کاهش تعداد موارد و کنترل ویروس کووید19 کمک می کند.

حسین علی-وام http://wam.ae/en/details/1395303011082